اهداف

اهداف:

 • ایجاد فضای مناسب برای به اثبات رساندن طرح ها و ایده های نوآورانه برای آحاد مختلف از جمله جوانان و نوجوانان بویژه بسیجیان.
 • استفاده از منابع و ظرفیت های بالقوه سازمان بسیج در راستای انجام پروژه های استانی و ملی
 • شناسایی و بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه و بالفعل استان.
 • هم افزایی و ایجاد ظرفیت در سراسر کشور به ویژه مناطق محروم در حوزه توسعه خلاقیت و نوآوری.
 • ایجاد عرصه فعالیت های نو در بسیج.
 • افزایش بازدهی نیروی کار بالقوه و استفاده بهینه از این سرمایه عظیم ملی
 • ایجاد زمینه حمایتهای موثر از نوآوری و خلاقیت نیروهای جوان بسیجی.
 • حمایت و تلاش در جهت ایجاد و رشد و توسعه واحدهای کوچک و طرح های صنعتی جهت تجاری سازی در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی.
 • ارائه مشاوره های علمی، تخصصی، کارگاهی و آزمایشگاهی.
 • بسترسازی جهت ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای نیروهای تحصیل کرده.
 • بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی که بتوانند در بازار کار رقابت‌پذیر باشند.
 • تولید و توسعه محصولات و فرایندهای فناوری قابل عرضه به بازار.
 • شناسایی و به خدمت گرفتن ظرفیت های استان در کمک به جامعه نوآور و خلاق در به اثبات رساندن طرح ها و ایده ها