مرکز رشد

معرفی:

مرکز رشد تخصصی کشاورزی (دام و طیور) بسیج شهید علیمحمدی با عنایت به تأکیدات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) مبنی بر شتاب بخشیدن به جریان تحقیقات و نوآوری، عدم انحصار طلبی در تحقیقات و نوآوری، جذب ذهن های برتر، استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور، استادان، دانشجویان، نخبگان و نوآوران تشکیل شده است. همچنین با توجه به چشم انداز سازمان بسیج مستضعفین بر بسیج فراگیر، کلیه پتانسیل های علمی موجود در سطح کشور در جهت دستیابی به افق های رشد و توسعه دانایی محور کشور مراکز رشد و توسعه و خلاقیت و فناوری بعنوان مراکز رشد در سطح ملی و در سطح استانها ایجاد می­گردد.