اطلاعیه:

دانشجويان گرامي

جهت آشنايي با دوره هاي مركز مهارت افزايي شهيدآقاسي زاده به منوي دپارتمان آموزشي مراجعه نموده و همچنين جهت اطلاع از برگزاري دوره هاي ترم جاري و نيز زمانبندي آنها به منوي جدول ها مراجعه نماييد.

با تشكر مديريت سايت